Για την πλοήγηση

Κάντε κλικ εδώ, προκειμένου να εμφανιστούν τα πλήκτρα των Social-Media. Παρακαλούμε να προσέξετε, ότι τα δεδομένα που αφορούν τοςυ χρήστες μέσω αυτών των λειτουργιών ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους. Κάντε κλικ εδώ, προκειμένου να εμφανιστούν τα πλήκτρα των Social-Media. Παρακαλούμε να προσέξετε, ότι τα δεδομένα που αφορούν τοςυ χρήστες μέσω αυτών των λειτουργιών ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους.
Κάντε κλικ εδώ, προκειμένου να εμφανιστούν τα πλήκτρα των Social-Media. Παρακαλούμε να προσέξετε, ότι τα δεδομένα που αφορούν τοςυ χρήστες μέσω αυτών των λειτουργιών ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους.

Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας


Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας (Μονή θωράκιση)
Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας (Μονή θωράκιση)

Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας (Διπλή θωράκιση)
Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας (Διπλή θωράκιση)

Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας
Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας
Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας
Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας
Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας
Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας
Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας
Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας
Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας
Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείαςΠόρτες πυρασφάλειας/πυράντοχες

Πόρτα πυρασφάλειας/πυράντοχη
Πυρασφάλειας

Όπως ξέρετε πολύ σοβαρό ρόλο, στην προσπάθεια επιβράδυνσης και περιορισμού της πυρκαγιάς, έχουν τα πυράντοχα κουφώματα και κυρίως οι πύραντοχες πόρτες ή αλλιώς πόρτες πυρασφάλειας.

Σύμφωνα με τον «Κανονισμό πυροπροστασίας νέων κτιρίων» σε όλα τα κτίρια (κατοικίες, ξενοδοχεία, νοσηλευτικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτήρια κ.λπ.) πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχουν πυροπροστατευόμενα διαμερίσματα και οδεύσεις διαφυγής, τα οποία σφραγίζονται με πόρτες πυρασφάλειας με αντοχή στη φωτιά ανάλογα με τον εκάστοτε κανονισμό.

Γενικά Χαρακτηριστικά Πορτών:

Πόρτες πυρασφάλειας/πυράντοχες

Sitemap